top of page

Štúdia o vplyve Autoimuntiného protokolu (AIP) k autoimunitného ochoreniu štítnej žľazy

Už dlhší čas sa chystám preložiť článok k jednej štúdií, v ktorej bol analyzovaný dopad tzv. Autoimunitného protokolu u žien s autoimunitným ochorením štítnej žľazy, tzv. Hashimotom. Celú štúdiu si môžete nájsť na tomto linku. Upozorňujem, že toto je iba voľný preklad k článku, ktorý si môžete prečítať TU.


10 mesiacov potom, čo sme sa začali zaoberať našimi výskumnými plánmi je na svete druhá lekárska štúdia k Autoimunitnému protokolu. Výsledok štúdie bol publikovaný v časopise Cureus. Ak vás zaujíma celý článok k štúdií – môžete si ju prečítať TU.


Klinická štúdia – čo bolo predmetom štúdie?

Predmetom štúdie bolo posúdenie vplyvu Autoimunitného protokolu (AIP) u žien v strednom veku, ktoré trpia na Hashimotovu tyreoiditídu (HT). Chceli sme zistiť, do akej miery vieme vďaka AIP zlepšiť kvalitu života u žien, ako vieme ovplyvniť symptómy ochorenia, funkciu štítnej žľazy a zápalové autoimunitné markery spojené s HT. Predpokladali sme, že prístup založený na zmene stravovania a životného štýlu v spojení s multidisciplinárnou starostlivosťou z pohľadu funkčnej medicíny zlepší kvalitu života, eliminuje symptóny a zníži zápalové a autoimuntiné markre HT.


Kto bol predmetom štúdie?

17 žien vo veku 20-45 rokov s diagnózou HT, z toho 14 žien užívalo pred štúdiou lieky na ochorenie štítnej žľazy a zvyšné 3 ženy mali len zvýšené protilátky a tak ešte neboli na medikamentóznej liečbe. Ženy mali normálnu hmotnosť alebo miernu nadváhu (BMI <29.9). Ženy netrpeli na žiadne iné autoimunitné ochorenia a nemali ani chronické ochorenie iných orgánov, akými je napr. ochorenie obličiek.


Čo sme merali?

Merali sme kvalitu života a záťaž symptómov prostredníctvom dotazníkov pred a po 10-týždňovom programe. Pred a po 10-týždňovom programe sme odobrali vzorky krvi na rozbor, vrátane posúdenie funkcie štítnej žľazy a protilátok, ako aj zápalových markerov. Účastníčky si viedli počas celej analýzy potravinové denníky. Absolvovali taktiež testy výživy organických kyselín a komplexnú analýzu stolice pomocou testovacích súprav, ktoré poskytlo Genova Diagnostics Laboratory.


Aké boli výsledky?

1. 16 zo 17 žien ukončili štúdiu. 1 žena štúdiu neukončila, nakoľko ostala tehotná (čo bolo jej cieľom)


2. Počas 10-týždňového programu došlo k zlepšeniu života z pohľadu všetkých 8 kritérií dotazovaných v dotazníku ,,Kvalita života,,. Najväčšie zlepšenie sa prejavilo vo fyzickom fungovaní, energií, duševnom zdraví a dokonca aj v bolestiach tela. Mnohé z nich začali s aktivitami na redukciu stresu.


3. Symptómy ochorenia sa dramaticky znížili, pričom došlo k výraznému zlepšeniu v oblasti energie, bolesti kĺbov a svalov, zažívacím problémom (zápcha/hnačky/nadúvanie), zlepšeniu nálady a kognitívnych funkcií organizmu. Viaceré zo žien uviedli zlepšenie stavu pleti, ústup ekzémov, akné, žihľavky a suchej pokožky.


4. Viaceré testované osoby uviedli zlepšenie v spánku a v schopnosti cvičiť/zvyšovať pohyb. Mnohé z nich začali s meditáciami a s podpornými aktivitami na redukciu stresu.


5. Zápalové hodnoty sa znížili o 30%. Taktiež bol zaznamenaný výrazný pokles bielych krviniek, ktorý pravdepodobne naznačoval zlepšenie a znormalizovanie imunitnej odpovede organizmu.


6. 6 z 13-tich žien liečených medikamentózne znížilo dávkovanie liekov ku koncu 10-týždňového programu. 3 ženy, ktoré začali štúdiu bez užívania liekov, pokračovali bez medikamentov aj po skončení štúdie.


7. Mnoho jedincov vykázalo zlepšenie stavu výživy merané markermi v teste na organické kyseliny. To zahŕňalo hlavne vitamíny skupiny B – B6, B12 a riboflavín.


8. Existovali určite náznaky, že niektorí jedinci potrebovali v rámci eliminačnej fázy AIP konzumovať viac folátov. Veríme, že to len zdôrazňuje dôležitosť a potrebu konzumácie orgánového mäsa mimo listovej zeleniny a iných zdrojov kyseliny listovej počas eliminačnej fázy AIP, ak sú odstránené určité zdroje potravín s vysokým zastúpením kyseliny listovej.


9. Pri hodnotení celej skupiny nedošlo k žiadnym zmenám v testovaní hormónov štítnej žľazy a protilátok, ale u niektorých jedincov došla počas štúdie k poklesu hodnôt TSH, ktorý si vyžadoval použitie menšieho množstva liekov .


10. Kolektívne dodržiavanie AIP bolo dramaticky zlepšené vďaka funkčným trénerom a lekárom.


Čo to znamená?

Naša štúdia naznačuje, že program zmeny stravovania a životného štýlu môže výrazne zmeniť kvalitu života súvisiacu so zdravím a záťaž symptómov žien s HT v strednom veku. Aj keď neboli zaznamenané žiadne štatisticky významné zmeny vo funkcií štítnej žľazy alebo protilátok proti štítnej žľaze, výsledok štúdie naznačuje, že AIP môže znižovať systémový zápal a modulovať imunitný systém, čo dokazuje pokles zápalových hodnôt a zmeny v počte bielych krviniek. Vzhľadom k zlepšeniu kvality života a zlepšenie symptómov je potrebná ďalšia štúdia s vyšším počtom testovaných osôb.Momentálne som ako jediná na Slovensku absolventkou kurzu Autoimunitného protokolu pod vedením kaučov, ktorí sa podieľali na štúdií. V tom prípade, že si neviete zostaviť stravovací režim v rámci Autoimunitného protokolu alebo potrebujete iné rady v tejto oblasti, neváhajte ma kontaktovať.
345 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page